branding logo

Politica de confidențialitate Viasat World

Bine ați venit la Politica noastră de confidențialitate. La Viasat World Limited („Viasat” sau „noi”), ne-am angajat să protejăm și să respectăm confidențialitatea dvs.

GENERALITĂȚI

Prezenta politică se aplică utilizării de către dvs. a acestui site web (indiferent de locul din care-l accesați).

Această politică stabilește modul în care vor fi prelucrate de noi toate datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. De asemenea, vă indică locația unde stocăm datele dvs. cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele cu caracter personal. Citiți cu atenție următoarele pentru a înțelege opiniile și practicile referitoare la datele dvs. cu caracter personal și cum le vom trata.

Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm intenționat date referitoare la copii.

CONTACTAȚI-NE

Dacă aveți întrebări referitoare la această politică, contul dvs. sau dacă aveți nevoie de asistență, ne puteți contacta la adresa legal@viasatworld.com. În cazul în care ne contactați, rețineți că pentru siguranța dvs. și a noastră, este posibil să fie nevoie să vă autentificăm identitatea înainte de a răspunde solicitării dvs.

Viasat World Limited este operatorul datelor dvs. cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) („GDPR”). Ne puteți contacta la Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, Londra W4 5RU, Regatul Unit.

Aveți dreptul să depuneți o plângere în orice moment la Biroul comisarului pentru informații („ICO”), Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit pentru aspecte legate de protecția datelor (www.ico.org.uk). Cu toate acestea, dorim să ne acordați șansa de a vă rezolva problemele înainte de a vă adresa ICO, în consecință contactați-ne în primă instanță.

COLECTAREA DATELOR DVS

Este posibil să colectăm și să prelucrăm următoarele date despre dvs.:

a) Datele pe care ni le furnizați:

- Ne puteți transmite date prin intermediul acestui site web, completând formularele sau corespondând cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în alt mod. Acestea includ orice date pe care le furnizați prin acest site, după ce vă înscrieți la buletinul informativ sau publicația noastră, luați parte la o competiție, promovare sau sondaj, solicitați transmiterea de documente de marketing sau interacționați cu acest site în orice alt mod („Activități”). Dacă ne contactați, vom ține o evidență a acestei corespondențe. Datele pe care ni le trimiteți pot include numele, adresa, codul poștal și adresa de e-mail.

- De asemenea, putem să colectăm și să stocăm date de marketing și comunicare incluzând preferințele dvs. în primirea știrilor de marketing de la noi și de la terții noștri și preferințele dvs. de comunicare.

- Când trebuie să colectăm date cu caracter personal prin lege, ori conform termenilor oricărui contract pe care îl avem cu dvs. și nu ne furnizați aceste date la cerere, este posibil să nu putem derula niciun contract pe care îl avem sau pe care încercăm să îl încheiem cu dvs.

b)Datele pe care le colectăm în mod automat:

Putem colecta automat date tehnice, pe măsură ce interacționați cu site-ul nostru. Acestea includ adresa protocolului de internet (IP), identitatea furnizorului de internet, tipul dispozitivului de navigare, tipul și versiunea browserului, acțiunile și modelele de navigare, configurarea fusului orar și locația.

Dacă accesați acest site prin intermediul unui dispozitiv mobil, putem să colectăm în mod automat date tehnice referitoare la tipul dispozitivului pe care îl utilizați, identificatorul unic al dispozitivului (de exemplu, numărul IMEI / MEID / ESN al dispozitivului dvs., adresa MAC a interfeței de rețea fără fir a dispozitivului sau numărul de telefon mobil utilizat de dispozitiv), numărul de serie SIM și identificarea ID Android pentru crearea unui dispozitiv ID unic prin UUID, datele privind rețeaua mobilă, sistemul dvs. de operare mobil, tipul browser-ului mobil pe care utilizați, limba utilizatorului, marca/modelul dispozitivului, versiunea sistemului de operare și IPv4 (date despre dispozitiv).

c) Datele primite din alte surse (date ale terților):

Lucrăm în strânsă colaborare cu terți („Furnizori de servicii”) pentru inclusiv, dar fără a ne limita la serviciile de asistență tehnică. Vom primi date despre dvs. de la aceștia cu scopul de a furniza și continua îmbunătățirea acestui site și experiența dvs. cu privire la activități.

MODULE COOKIE

Utilizăm module cookie pentru a vă distinge de alți utilizatori ai site-ului. Printre acestea se numără Google Analytics, localizarea, poziția geografică și JsessionID. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când efectuați oricare dintre Activități și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-ul și caracteristicile sale.

Puteți bloca modulele cookie prin activarea setării din browser dvs. care vă permite să refuzați setarea tuturor cookie-urilor sau doar a unora din acestea. Cu toate acestea, dacă utilizați setările din browser pentru a bloca toate modulele cookie, este posibil să nu puteți accesa integral sau parțial site-ul noatru.

UTILIZAREA DATELOR

Utilizăm datele deținute despre dvs. în următoarele moduri:

- pentru a stabili locația dvs. geografică, furnizorul dvs. de servicii internet și pentru a ne ajuta să răspundem rapid și eficient la orice întrebări și cereri;

- pentru a preveni, detecta și investiga activități potențial interzise sau ilegale, inclusiv frauda, și pentru a aplica respectarea condițiilor noastre și

- pentru a analiza și înțelege publicul nostru de pe site-ul web, pentru a îmbunătăți site-ul și experiența dvs. în ceea ce privește Activitățile.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal numai când ne permite legea. Vom utiliza datele dvs.cu caracter personal în următoarele situații:

- când trebuie să executăm orice contract pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dvs.;

- când este necesar pentru interesele noastre legitime fie în cazul (a) actualizării abonaților noștri cu modificările recente legate de Viasat sau (b) îmbunătățirii experienței utilizatorului cu privire la site și caracteristicile acestuia și

- când trebuie să se respectăm o obligație legală sau de reglementare.

DIVULGAREA DATELOR DVS.

Vom dezvălui datele pe care le colectăm de la dvs. următoarelor entități:

- Furnizorilor noștri de servicii: vom transmite datele dvs. Furnizorilor noștri de servicii pentru a vă pune la dispoziție și a continua să îmbunătățim site-ul și experiența dvs. în ceea ce privește Activitățile.

- Altor terțe părți: vom transmite datele dvs. altor terțe părți:

  • în cazul în care vindem sau cumpărăm orice afacere sau active, caz în care vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal către potențialul vânzător sau cumpărător al respectivei afaceri sau al activelor;
  • dacă Viasat sau majoritatea activelor noastre sunt achiziționate de o terță parte, caz în care datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la clienții noștri vor fi cele din activele transferate;
  • dacă suntem obligați să dezvăluim sau să împărtășim datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta orice obligație sau solicitare legală sau de reglementare; sau
  • pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța clienților noștri sau a altora. Aceasta include schimbul de date cu alte companii și organizații în scopul protejării împotriva fraudei și reducerii riscului de credit.

UNDE STOCĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele colectate de la dvs. pot fi transferate către și stocate la o destinație din afara Spațiului Economic European („SEE”). De asemenea, acesta pot fi prelucrate de personalul care operează în afara SEE, care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre Furnizorii noștri de servicii. Acest personal poate fi implicat în îndeplinirea solicitării dvs., procesarea datelor dvs. și furnizarea de servicii legate de site și activități. Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal, sunteți de acord cu transferul, stocarea sau prelucrarea acestora. Vom lua toate măsurile necesare în mod justificat pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

În cazul în care v-am dat (sau în cazul în care ați ales) o parolă care vă permite să accesați orice parte a site-ului, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole. Nu divulgați nimănui parola.

Din păcate, transmiterea datelor prin internet nu este complet securizată. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise către serverele noastre; orice transmitere se face pe risc propriu. Odată ce am primit datele dvs., vom utiliza proceduri stricte și funcții de securitate, inclusiv Hyper Text Transfer Protocol Secure (se pot modifica din când în când) în încercarea de a împiedica accesul neautorizat.

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât aceste date sunt necesare pentru noi sau pentru orice terț relevant pentru ca dvs. să puteți folosi site-ul și să realizați Activitățile. Pentru a stabili perioada corespunzătoare de păstrare a datelor, este posibil să luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, scopurile în care le prelucrăm și perioadele de care am avea nevoie pentru a păstra datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de ex., gestionarea reclamațiilor și nelămuririlor).

DREPTURILE DVS.

Aveți dreptul:

- să solicitați accesul la datele dvs. cu caracter personal – aceasta vă permite să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. și să verificați că le prelucrăm în mod legal;

- să solicitați corecția datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. - aceasta vă permite să corectați toate datele incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs., deși este posibil să fie necesar să verificăm acuratețea datelor noi pe care ni le furnizați;

- să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal - aceasta vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal când nu există motive întemeiate pentru ca noi să continuăm să le prelucrăm; de asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm datele dvs. cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau când suntem obligați să ștergem datele dvs. cu caracter personal pentru a ne conforma cu legislația locală (rețineți totuși că este posibil să nu putem întotdeauna să onorăm solicitarea dvs. de ștergere din motive juridice specifice care vă vor fi notificate, dacă este cazul, la data solicitării dvs.);

- obiectul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal când ne bazăm pe un interes legitim și dacă există aspecte despre situația dvs. particulară care vă determină să doriți să obiectați cu privire la prelucrarea în baza acestui interes, pe măsură ce considerați că au un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. fundamentale; de asemenea, aveți dreptul de vă opune situației în care vă prelucram datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără consimțământul dvs.; în unele cazuri, putem demonstra că avem motive temeinice legitime de prelucrare a informațiilor dvs. care au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.;

- să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal – aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți să le ștergem; (c) dacă doriți să vă păstrăm datele chiar dacă nu le mai solicităm întrucât doriți să stabiliți, să exercitați sau să apărați pretenții de ordin juridic sau (d) v-ați opus utilizării datelor dvs. de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive temeinice reale pentru utilizarea lor cu prioritate;

- să solicitați transferul datelor dvs. cu caracter personal către dvs. sau către o terță parte - vom furniza datele dvs. cu caracter personal către dvs. sau o terță parte, pe care ați ales-o, într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poate fi citit automat (rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automate pentru care ne-ați dat consimțământul inițial de a le utiliza sau când utilizăm informațiile pentru a intra în contract cu dvs.) și

- să vă retrageți consimțământul în orice moment, când ne bazăm pe consimțământul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal - cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de retragerea consimțământului dvs.; dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu putem să furnizăm anumite produse sau servicii către dvs.; vă vom sfătui dacă este cazul, la momentul retragerii acordului.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la legal@viasatworld.com. Este posibil să fie necesar să solicităm date specifice de la dvs. pentru a ne ajuta să confirmăm identitatea dvs. și să vă asigurăm dreptul de a accesa datele (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dvs.). Acest lucru trebuie să asigure ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Din când în când, poate fi necesară modificarea acestei Politici de confidențialitate, la discreția noastră. Cea mai actuală versiune a acestei Politici de confidențialitate va înlocui versiunile anterioare. Continuarea utilizării acestui site după orice notificare va însemna consimțământul implicit față de orice modificări. Dacă nu vă dați acordul pentru orice modificări, trebuie să renunțați la utilizarea acestui site și să renunțați la orice comunicări prin e-mail la marketing@viasatworld.com.

CONTACT

Întrebările, comentariile și solicitările legate de această Politică de confidențialitate sunt bine-venite și trebuie adresate către Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, Londra W4 5RU, Regatul Unit, ori prin e-mail, la legal@viasatworld.com.